کاروان زائران افغانستانی در موکب دوغارون مورد استقبال و پذیرایی قرار گرفتند
کاروان زائران افغانستانی در موکب دوغارون مورد استقبال و پذیرایی قرار گرفتند

Visits: 5

image_printچاپ مطلب

Visits: 5