پرداخت کمک‌هزینه شهریه مهدکودک به ۲ هزار و ۴۹۶ کودک در خراسان رضوی
پرداخت کمک‌هزینه شهریه مهدکودک به ۲ هزار و ۴۹۶ کودک در خراسان رضوی

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: طرح پرداخت کمک‌هزینه شهریه مهدکودک به سه دهک پایین درآمدی توسط بهزیستی خراسان رضوی سال گذشته در سطح استان اجرا شد.

به گزارش اختر شرق؛ غلامحسین حقدادی ضمن اظهار کرد: طرح پرداخت کمک‌هزینه شهریه مهدکودک به سه دهک پایین درآمدی به‌منظور تأمین سلامت اجتماعی و رشد همه جنبه کودکان و خانواده‌های کم درامد، تحت پوشش، نیازمند، آسیب‌دیده و در معرض آسیب از طریق فراهم آوردن امکان مراقبت، پرورش و آموزش در محیط مهدها در خراسان رضوی اجرا می‌شود.

وی افزود: کلیه کودکان تحت سرپرستی بهزیستی در مراکز شبه خانواده، کودکان تحت پوشش دفتر توانمندسازی خانواده، کودکان معلول واجدالشرایط استفاده از خدمات مهدکودک، کلیه کودکان خانواده‌های آسیب‌دیده اجتماعی یا در معرض آسیب، کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست، کودکان مناطق روستایی و محروم حاشیه شهر، تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

حقدادی تصریح کرد: در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ برای دو هزار و ۴۹۶ کودک در مهدهای کودک کمک‌هزینه شهریه پرداخت‌شده است.

وی در خصوص طرح کمک به توسعه روستا مهد نیز عنوان کرد: به‌منظور کمک به توسعه و تجهیز روستا مهدها پس از ابلاغ اعتبار از سوی بهزیستی کشور به مهدهای کودک جدیدالتأسیس اختصاص می‌یابد و بر این اساس در سال ۹۸ به ۱۸ روستا مهد دایر شده مبالغی اختصاص پیداکرده است.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: بهزیستی خراسان رضوی در راستای ایجاد و گسترش مهدهای کودک در مناطق محروم و آسیب‌زا جهت برقراری عدالت اجتماعی از طریق توسعه برنامه‌های رشد و تکامل یکپارچه کودکان و افزایش سطح دسترسی به خدمات مهدهای کودک، طرح کمک به ایجاد و گسترش مهدهای کودک را همه‌ساله اجرا می‌کند که بر این اساس در سال ۹۸ به ۱۷ مهدکودک دایر شده در مناطق حاشیه شهر و سکونتگاه‌های غیررسمی کمک کرده است.

image_printچاپ مطلب

Views: 2