پارک اقاقیا معدآباد شهرستان تربت جام احیاء می‌شود
پارک اقاقیا معدآباد شهرستان تربت جام احیاء می‌شود

احداث فضای سبز در اقصی نقاط شهرستان تربت جام از حداقل مطالبات مردم این شهرستان است که می‌بایستی ازآن برخوردارباشند؛ نبود مراکز فرهنگی، تفریحی و سرگرمی در تربت جام ازجمله کمبودهایی است که مردم این شهرستان با آن مواجه هستند که با احداث پارک و نصب وسایل بازی کودکان و ورزشی دراین گونه مناطق می‌توان کمی از این کمبودها را کاهش داد.

احداث فضای سبز در اقصی نقاط شهرستان تربت جام از حداقل مطالبات مردم این شهرستان است که می‌بایستی ازآن برخوردارباشند؛ نبود مراکز فرهنگی، تفریحی و سرگرمی در تربت جام ازجمله کمبودهایی است که مردم این شهرستان با آن مواجه هستند که با احداث پارک و نصب وسایل بازی کودکان و ورزشی دراین گونه مناطق می‌توان کمی از این کمبودها را کاهش داد.

مصطفی موسوی رئیس اداره فنی ونظارت برپروژه های عمرانی شهرداری تربت جام دراین خصوص به خبرنگار اختر شرق گفت: شهرداری با تمامی مشکلات اقتصادی وکمبود منابع مالی که با آن گریبانگیرمی باشد همیشه در تلاش می باشد تا با احداث بوستانها وپارک ها در محلات مختلف این شهرستان گوشه ای از مطالبات به حق شهروندان را برآورده سازد و احیای بوستان اقاقیا واقع درمعدآباد یکی ازهمین اقداماتی است که شهرداری کار احیاء آن را دردست اقدام قرار داده و سعی خواهیم کرد که احیاء این  بوستان را تا هفته وحدت به ‌اتمام برسانیم .

موسوی مساحت بوستان اقاقیا معدآباد را دو هزارمتربع اعلام کرد و گفت: دراین مکان فضای بازی جهت کودکان با وسایل استاندارد وفضای ورزشی محله ای پیش بینی شده است که اعتباری به‌مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه در بردارد که این مبالغ ازمحل اعتبارات داخلی شهرداری تامین وپرداخت می‌شود.

رئیس اداره فنی ونظارت برپروژه های عمرانی شهرداری تربت جام در پایان تصریح کرد: همزمان با احیاء بوستان اقاقیا درجهت بهبودبارترافیکی معدآباد لاین ترافیکی بلوارمعدآبادازمحل میدان بسیج تا انتهای محدوده خدمات شهری بطول ۵/۱ کیلومتر بااعتباری به‌مبلغ یک میلیارد ریال درحال انجام است که این کار می تواند نقش بسزایی در بهبود وضعیت ترافیکی این منطقه از شهر داشته باشد.

خبرنگار: مهدیه اعلمی

image_printچاپ مطلب

Views: 12