هنوز به قیمت اصلی زعفران نرسیده ایم/ افرادی ۱۸ سال بر مسند زعفران و جلوی رشد آن را گرفته بودند

به گزارش اختر شرق؛ مصطفوی، مجری طرح سازمان
اوسک با بیان اینکه قیمت واقعی زعفران سال‌هاست که به علت بعضی از صادراتی نماها ثابت
نگه داشته شده و همگام با دیگر محصولات با تورم افزایش پیدا نکرده است، عنوان کرد:
امسال با توجه به خشکسالی و با توجه به اینکه نهاده‌ها گران شده و اینکه اقلیم تغییر
کرده، بازدهی محصول در بعضی مناطق به ۴۰ درصد و در بعضی مناطق ۷۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر زعفران نگین حوالی ۳۰ میلیون تومان است و به قیمت اصلی خودش نزدیک شده، ولی هنوز هم قیمت واقعی زعفران نیست.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که باعث
افزایش قیمت زعفران شده ورود بازار سرمایه به انبارهای زعفران است و با آشنا شدن این
بازار با فرآیند داد و ستد زعفران، چند هزار میلیارد سرمایه آماده ورود به حوزه زعفران
را دارد که تاکنون حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان به این بازار ورود پیدا کرده است.

مصطفوی در پایان خاطرنشان کرد: ما دو صندوق
در حوزه صندوق سرمایه‌گذاری حوزه زعفران داریم؛ صندوق اول امسال بیش از ۸۰ درصد بازدهی
برای سهامداران داشته است و تمامی این موارد باعث شده که قیمت زعفران افزایش پیدا کند.

خبرنگار: حسین خاکشور