1

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس: نشست با معاونان سازمان راهداری کشور اعتباراتی را برای راهداری حوزه انتخابیه در پی داشت

دکتر احمدپور در گفتگو با خبرنگار اختر شرق با بیان اینکه سه میلیارد تومان برای روکش آسفالت محور قاسم آباد – باغ بخشی و پنج میلیارد تومان برای روکش جاده جنگل و ۱۰ میلیارد تومان محور تربت حیدریه – رشتخوار – خواف به تصویب رسید.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس عنوان
کرد پنج میلیارد تومان برای محور خواف – قاین، تامین قیر برای پروژه‌های راههای روستایی،
به هر مقدار که زیرسازی انجام شود از دیگر مصوبات این جلسه بود.

خبرنگار: حسین خاکشور