نرخ تورم در استان نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد افزایش یافته است
نرخ تورم در استان نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد افزایش یافته است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در دی ماه سال جاری ۵۶.۲ درصد می‌باشد که این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن ۴.۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش اختر شرق؛ رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار در نقاط شهری استان ۵۵.۶ و در مناطق روستایی ۵۸.۱ درصد می‌باشد که در نقاط شهری ومناطق روستایی نسبت به ماه قبل به ترتیب ۴.۲ و ۵.۵ درصد افزایش یافته است.

 جمشیدی با بیان اینکه در دی ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور نیز ۵۱.۳ درصد، تصریح کرد: این شاخص در مقایسه با ماه قبل از آن ۲.۸ درصد افزایش یافته است، همچنین این شاخص برای خانوارهای شهری کشور ۵۰.۶ و خانوارهای روستائی ۵۴.۹ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۲.۷ و ۳.۵ درصد افزایش یافته است.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: نرخ تورم نسبت به ماه قبل درکل خانوارهای استان در دی ماه سال جاری چهار درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل از آن ۲.۲ درصد افزایش یافته است.

 وی این شاخص را برای خانوارهای شهری استان ۳.۷ و نقاط روستائی ۵.۳ درصد اعلام کرد که به ترتیب ۱.۹ و ۳.۷ درصد افزایش یافته است.

جمشیدی با بیان این که در دی ماه سال جاری، نرخ تورم نسبت به ماه قبل درکل خانوارهای کشور نیز ۴.۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: این شاخص برای خانوارهای شهری کشور ۴.۳ و نقاط روستائی نیز ۴.۳ درصد می‌باشد که به ترتیب ۲.۲ و ۳.۱ درصد افزایش یافته است.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی سال جاری درکل خانوارهای استان ۴۸.۶ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل دو درصد افزایش یافته است.

وی این شاخص را برای خانوارهای شهری استان ۴۷.۹ و نقاط روستائی ۵۱ درصد اعلام کرد که در مناطق شهری و نقاط روستایی ۱.۹ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان این که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه سال جاری در خانوارهای کل کشور ۴۶.۳ درصد می‌باشد که نسبت به مدت مشابه ۱.۳ درصد افزایش یافته است، مطرح کرد: این شاخص برای خانوارهای شهری کشور ۴۵.۵ و نقاط روستائی ۵۰ درصد می‌باشد که به ترتیب ۱.۲ و ۱.۴ درصد افزایش یافته است.

جمشیدی تاکید کرد: در دی ماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه کل خانوار استان در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۷۲.۶، پوشاک و کفش ۵۶.۶، مسکن ۳۹ و گروه بهداشت و درمان ۵۰.۱ درصد بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی این ارقام را برای کشور به ترتیب ۶۹.۲، ۴۵.۷، ۳۹.۵ و ۵۳.۸ درصد اعلام کرد و گفت: شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای کل خانوارهای استان ۵۷۸.۱، مناطق شهری ۵۵۳.۲ و نقاط روستائی ۶۸۶.۱ است.

image_printچاپ مطلب

Views: 79