1

فیروزه پیشرو در طرح تحول اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری دام سبک در استان

به گزارش اختر شرق؛ دکتر حکیم پور در این باره گفت: بیش از ۱۳۰ هزار رأس دام
سبک در فیروزه وجود دارد که تحقیقات نشان داده به دلیل عدم بهره‌وری لازم تاکنون
نگهداری این دام‌ها اقتصادی نبوده و تأثیری ویژه‌بر بهبود اقتصاد خانوار نداشته
است.

وی افزود: با توجه به اینکه ۹۰ درصد اقتصاد شهرستان در بخش کشاورزی و دام‌پروری
است، افزایش درامد خانوار و اقتصادی کردن نگهداری دام در این طرح از طریق تغییر
ژنتیک، افزایش وزن پروار در دوره کوتاه‌مدت، افزایش تعداد زاد ولد و کاهش تلفات،
تحول و انقلابی بزرگ در حوزه دام و بخصوص تقویت اقتصاد و درآمد خانوار روستایی ایجاد
خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این طرح جامع جهاد کشاورزی، دامپزشکی، کمیته
امداد و بهزیستی نیز مشارکت فعال دارند.