صعود به قله شیرباد توسط دانشجو مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران مشهد
صعود به قله شیرباد توسط دانشجو مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران مشهد

صعود به قله شیرباد توسط دانشجو اخلاقمدار مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران مشهد جناب آقای ضرغامی زاده صورت گرفت.

صعود به قله شیرباد توسط دانشجو اخلاقمدار مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران مشهد جناب آقای ضرغامی زاده  صورت گرفت.

به گزارش اختر شرق و به نقل از مرکز علمی کاربردی خبرنگاران مشهد؛ صعود به قله شیرباد توسط دانشجو اخلاقمدار مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران مشهد، آقای ضرغامی زاده  صورت گرفت.

image_printچاپ مطلب

Visits: 43