رئیس شورای اسلامی شهر رشتخوار انتخاب شد
رئیس شورای اسلامی شهر رشتخوار انتخاب شد

حسین احمد پور رئیس شورای اسلامی شهر رشتخوار شد.

حسین احمد پور رئیس شورای اسلامی شهر رشتخوار شد.

به گزارش اختر شرق؛ خالقداد عرب فرماندار شهرستان رشتخوار گفت: با انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر رشتخوار در جلسه انتخاب هیئت رئیسه، آقایان حسین احمد پور به‌عنوان رئیس، سید حمیدرضا موسوی نائب رئیس و سعیدعلیپور به‌عنوان منشی در شورای اسلامی شهر رشتخوار معرفی شدند.

عرب گفت:حسن میرسعیدی حسین آباد رئیس شورای اسلامی شهرستان رشتخوار شد و تصریح کرد: بر اساس انتخاب اعضای شورای شهرستان رشتخوار در جلسه انتخاب هیئت رئیسه آقای حسن میرسعیدی به‌عنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهرستان رشتخوار معرفی و آقایان سید حسن حسینی بعنوان نائب رئیس و حسین احمد پور بعنوان منشی در شورای اسلامی شهرستان انتخاب شدند.

فرماندار رشتخوار گفت: بیش از ۳۶۰ نفرعضو شورای شهر و روستا و ۵۰ دهیار در شهرستان ۶۵هزار نفری رشتخوار که ۶۰ روستا، دو شهر، چهار دهستان دو بخش را در بردارد، فعالند.

 خبرنگار: حسین خاکشور

image_printچاپ مطلب

Visits: 6