رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: برنامه هفتم توسعه، اولین برنامه برای تحقق عدالت در پهنه سرزمین 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: برنامه هفتم توسعه، اولین برنامه برای تحقق عدالت در پهنه سرزمین 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: برنامه هفتم توسعه کشور، اولین برنامه در راستای تحقق عدالت در پهنه سرزمین و در نظر گرفتن اسناد مصوب آمایش سرزمین به عنوان مبنای نگرش یکپارچه به سرزمین، بشمار می‌رود.

به گزارش اختر شرق؛ رضا جمشیدی رئیس این سازمان با اشاره به ضرورت تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه با رعایت مفاد اسناد بالادستی بویژه اسناد بلند مدت و همچنین مفاد سیاستهای کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری عنوان کرد: برنامه ریزی و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای از جمله برنامه هفتم توسعه کشور، یکی از تکالیف قانونی و وظایف ذاتی سازمان برنامه و بودجه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با بیان این که بخشنامه، خط‌مشی‌ها و چارچوب‌های کلان برنامه هفتم توسعه کشور در اوایل آذر ماه سالجاری از سوی رئیس جمهور، ابلاغ گردیده است، خاطر نشان کرد: برنامه هفتم توسعه کشور، اولین برنامه‌ای است که در راستای تحقق عدالت در پهنه سرزمین، استفاده از سند آمایش سرزمین را به عنوان مبنای نگرش یکپارچه به اقلیم در سراسر کشور، در اولویت قرار داده است.
جمشیدی با اشاره به آسیب‌شناسی برنامه‌های شش‌گانه توسعه پس ازانقلاب اسلامی، گفت: نبود درک مشترک میان برنامه ریزان، سیاست گذاران و مجریان از مفاهیم و راه حل ها، حاکمیت روش‌های متمرکز و غیر مشارکتی و غیر مشارکتی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، نبود ساز و کار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی، با ثبات در نظرگرفتن شرایط وعدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده، فقدان برنامه عملیاتی در پیوند با برنامه مصوب، وجود جهت گیری‌های بخشی- منطقه‌ای و محلی در تصویب برنامه ها، تکیه مفرط برمنابع دولتی وعدم توجه به ظرفیت‌ها و منابع داخلی و خارجی، ضعف شدید ساز وکارهای نظارتی وانگیزشی، عدم توجه به نظام اصلاح وتعدیل درسیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی و همچنین کم توجهی به اسناد آمایش سرزمین، ازجمله مهمترین این آسیب‌ها می‌باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با بیان این که برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور می‌باشد، از برنامه هفتم توسعه به عنوان اولین برنامه توسعه‌ای کشور، در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، یاد کرد.
رضا جمشیدی، تغییر رویکرد برنامه هفتم توسعه از برنامه ریزی متمرکز جامع به جامعیت در قاعده‌گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی را از جمله نکات مهم این برنامه اعلام کرد و اظهار داشت: هدف آرمانی برنامه هفتم توسعه کشور، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، می‌باشد.
وی با بیان اینکه برای دستیابی به اهداف آرمانی، توجه به چرخش‌های تحول آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی مورد تاکید می‌باشد تصریح کرد: در راستای الزام اساسی برای دستیابی به هدف آرمانی بایستی راهبردهایی از جمله: ارتقاء بهره وری ازطریق رانت‌زدایی دانش بنیان نمودن رسوخ فناوری و هوشمندسازی در فعالیت‌های اقتصادی، ارتقاء سرمایه‌گذاری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، ایجاد فرصت‌های برابر برای فعالین اقتصادی ازطریق بهبود محیط کسب و کار، تعامل با کشورهای هدف و منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار نظام تدبیر شایسته ازطریق تمرکز دولت بر تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و افزایش پاسخ گویی، حذف نهادهای نا کارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه گرا و فراگیر، ارتقاء مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقاء عدالت سرزمینی ازطریق رعایت ملاحظات آمایشی و فضایی درطراحی و تنظیم برنامه ها، ملاک عمل قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، سه شرط مهم واساسی برای موفقیت و نیل به اهداف برنامه هفتم توسعه کشو را: تعهد و صداقت و تلاش مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به ویژه دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران نظام و دولت، همراهی و همفکری متخصصین، صاحبنظران و دانشگاهیان واعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی، اعلام کرد.
جمشیدی، ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تاکید بر (اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار)، رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقاء بهره وری با تاکید بر (انرژی، زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، مسکن، اقتصاد دریا محو، راقتصاد دیجیتال و قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی)، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی وحکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب را از جمله موضوعات کلیدی برنامه هفتم توسعه، ذکر کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه استان بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه، علاوه بر توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی واقتصادی، موضوعات مهم دیگری مانند: اعتلاء فرهنگ عمومی درجهت تحکیم سبک زندگی اسلامی، تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، افزایش نرخ باروری و موالید، ارتقاء نظام سلامت، توجه به فضای مجازی و تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی، شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری، روز آمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی، تقویت دیپلماسی رسمی و عمومی، تحول در نظام اداری، تقویت بنیه دفاعی و پدافند غیر عامل، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحقق برنامه‌ها و اسناد و مصوبات آمایش سرزمین و همچنین فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی – سیاسی کشور، نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

image_printچاپ مطلب

Views: 21