ذرت برای اولین بار بصورت نشایی در شهرستان تربت جام کشت شد
ذرت برای اولین بار بصورت نشایی در شهرستان تربت جام کشت شد

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تربت جام از کشت ذرت برای اولین بار بصورت نشایی در شهرستان تربت جام خبر داد.

به گزارش اختر شرق؛ علیرضا عرفانی در این باره گفت: با کاهش میزان بارندگی و ادامه خشکسالی، کشت نشایی به دلیل صرفه جویی در مصرف آب و مزایای مختلف شیوه‌ای مناسب برای کشاورزی مناطق کم آب است.

وی اظهار کرد: در کشت نشایی بذر محصول در فضای خزانه یا گلخانه (محیط کنترل شده) کشت می‌شود و بعد از دوره رشد و تبدیل به نشاء (گیاه کوچک) به وسیله دستگاه‌های خاص به اراضی کشاورزی منتقل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این نوع کشت بیش از ۶۰ درصد صرفه جویی آب را به همراه دارد، مطرح کرد: در کشت نشایی ذرت بذر محصول در فضای گلخانه (محیط کنترل شده) کشت و بعد از دوره رشد و تبدیل به نشا (گیاه کوچک) به اراضی کشاورزی منتقل می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی تربت جام با بیان اینکه استفاده کم از آب، کوتاهی دوره رشد، گسترش یک نواختی رشد در مزرعه، افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش خطر سرمازدگی از اهداف اجرای این طرح است، عنوان کرد: ذرت برای اولین بار بصورت نشایی در روستای رحمت آباد در مزرعه آقای جوادی به وسعت یک هکتار رقم سیمون کشت گردید.

خبرنگار: مهدیه اعلمی

image_printچاپ مطلب

Views: 18