دومین ایستگاه آتش نشانی همزمان با روز آتش نشانی در تربت جام افتتاح خواهد شد
دومین ایستگاه آتش نشانی همزمان با روز آتش نشانی در تربت جام افتتاح خواهد شد

باتوجه به وسعت شهرستان تربت جام ونیازمبرم این شهرستان به ایستگاه دوم آتش نشانی درجهت ارائه خدمات مطلوبتربه شهروندان همزمان با روزآتش نشانی درهفتم مهرماه جاری دومین ایستگاه آتش نشانی تربت جام افتتاح وراه اندازی خواهد شد.

باتوجه به وسعت شهرستان تربت جام ونیازمبرم این شهرستان به ایستگاه دوم آتش نشانی درجهت ارائه خدمات مطلوبتربه شهروندان همزمان با روزآتش نشانی درهفتم مهرماه جاری دومین ایستگاه آتش نشانی تربت جام افتتاح وراه اندازی خواهد شد.

سیدعلی حسینی شهردار تربت جام با اعلام این مطلب درگفتگویی باخبرنگار اختر شرق، گفت: وجود تنها یک ایستگاه آتش نشانی درمنطقه شمال شهرودربلوار جانبازان نمی تواند باتوجه به ترافیک شهری درحداقل زمان ممکن درهنگام بروزحوادث وباتوجه به ترافیک شهری خدمات مطلوبی به حادثه دیدگان در نقاط جنوبی شهر ارائه نماید ازاین روی ما درصدد این گشتیم باتوجه به این معضل وارائه خدمات مطلوب‌تردرهنگام بروزحوادث درنقاط جنوبی شهربا راه اندازی ایستگاه دوم آتش نشانی در این منطقه ازشهر بتوانیم درحداقل زمان ممکن درمحل بروزحادثه جهت امدادرسانی حضورداشته باشیم.

وی همچنین افزود: باتوجه باینکه پروژه مسکن مهر شهرستان جمعیتی بالغ بر دوهزارخانواررادرخودجای داده است این ما را مصمم‌ترکرد تا ایستگاه دوم آتش نشانی شهرستان را درمحدوده این پروژه واقع دربلوارشاهداحداث کنیم .

شهردار تربت جام در پایان تصریح کرد: ایستگاه دوم آتش نشانی شهرستان که همزمان با روزآتش نشانی درتاریخ هفتم مهرماه سال جاری افتتاح وراه اندازی خواهد گردید در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع احداث که با راه اندازی آن می توان کاهش زمان اطفای حریق وارائه خدمات امدادی را به حداقل زمان ممکن رساند.

image_printچاپ مطلب

Visits: 2