دانش آموزان مدرسه قاآنی حسن‌آباد نمایندگان خود را انتخاب کردند
دانش آموزان مدرسه قاآنی حسن‌آباد نمایندگان خود را انتخاب کردند

انتخابات شورای دانش‌آموزی سبب توسعه فعالیت‌های گروهی، تکریم عملی شخصیت دانش آموزان، تقویت روحیه اجتماعی و ایجاد رقابت میان دانش آموزان می‌شود.

انتخابات شورای دانش‌آموزی سبب توسعه فعالیت‌های گروهی، تکریم عملی شخصیت دانش آموزان، تقویت روحیه اجتماعی و ایجاد رقابت میان دانش آموزان می‌شود.

به گزارش اختر شرق؛ انتخابات شورای دانش‌آموزی تربت‌جام صبح امروز در عمل دبستان قاآنی حسن‌آباد برگزار شد.

انتخابات شورای دانش‌آموزی باهدف تمرین مشارکت‌جویی، مسئولیت‌پذیری و تقویت خودباوری و اعتمادبه‌نفس در دانش آموزان برگزارشده است.

دانش آموزان با شرکت در انتخابات با انتخاب افراد موردنظر خود سبب می‌شوند که ارتباط مدیران و عوامل اجرایی مدرسه بادانش آموزان نزدیک‌تر شده و بهتر بتوانند در امور مدرسه مشارکت کنند.

خانم اعلمی معاون آموزشی این آموزشگاه گفت:دانش آموزان باید سعی کنند به دانش آموزان توانمند و دارای ارتباط قوی رأی بدهند تا آن‌ها بتوانند با استفاده از توانمندی خود برای پیشبرد اهداف امور مدرسه گام‌های مؤثری بردارند.

در پایان دانش آموزان دبستان قاآنی حسن‌آباد آرای خود را جهت انتخاب اعضای شورای دانش‌آموزی به صندوق ریختند.

خبرنگار: مهدیه اعلمی

image_printچاپ مطلب

Views: 29