خرید تضمینی گندم از مرز ۵.۵ میلیون تن در کشور گذشت
خرید تضمینی گندم از مرز ۵.۵ میلیون تن در کشور گذشت

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: خرید تضمینی گندم تا کنون از مرز ۵.۵ میلیون تن در کشور گذشته است و همچنان ادامه دارد.

به گزارش اختر شرق؛ علیرضا مهاجر روز چهارشنبه در آئین آغاز به کار واحد تولید کود سولفات پتاسیم در شهرک صنعتی چرم شهر مشهد اظهار کرد: در حالی که سال گذشته خرید تضمینی گندم از ۷.۵ میلیون تن گذشت امسال با وجود خشکسالی سراسری خرید تا ۹ میلیون تن از این محصول راهبردی پیش بینی می‌شود.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: خرید این محصول راهبردی تا کنون از مرز ۵.۵ میلیون تن در کشور گذشته و همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: استفاده بهینه از کودهای پایه از جمله پتاسه و ازته موجب عملکرد خوب در محصول گندم در شرایط خشکسالی شده است.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: علم تغذیه در حوزه کشاورزی بسیار مهم است و استفاده از کود پتاسه جز نیازهای مهم است که تولید آن در داخل می‌تواند موجب صرفه اقتصادی در کشور شود.

image_printچاپ مطلب

Views: 41