حضور گسترده مردم ولایتمدارشهرستان تربت جام در راهپیمایی و محکومیت حادثه تروریستی استان کرمان
حضور گسترده مردم ولایتمدارشهرستان تربت جام در راهپیمایی و محکومیت حادثه تروریستی استان کرمان

این حادثه تروریستی در چهارمین سالگردشهادت اسوه ایثارومقاومت حاج قاسم سلیمانی به دست آمریکای جنایتکار و ولیده فاسدش رژیم صهیونیستی و داعش درمسیرگلزارشهدای استان کرمان انجام شد.