توان دو برابری عملیاتی آتش نشانی تربت جام
توان دو برابری عملیاتی آتش نشانی تربت جام

هفتم مهرماه به روز آتش نشانی وایمنی نامگذاری شده است و در واقع این روزبهانه ای است تا به گرامیداشت انسان‌هایی بپردازیم که ازجان وآسایش خود در راه حفظ جان وآسایش ما می گذرد تا بتوانیم درامنیت زندگی کنیم.

هفتم مهرماه به روز آتش نشانی وایمنی نامگذاری شده است و در واقع این روزبهانه ای است تا به گرامیداشت انسان‌هایی بپردازیم که ازجان وآسایش خود در راه حفظ جان وآسایش ما می گذرد تا بتوانیم درامنیت زندگی کنیم.

به گزارش اختر شرق؛ سیدعلی حسینی شهردار تربت جام در مراسم افتتاح ایستگاه دوم آتش نشانی بابیان اینکه خدمت شکلهای مختلفی دارد و یکی ازآنها خدمت ایثارگرانه و شجاعانه آتش نشانی است که درسایه شهامت وروحیه ایثارگری وجوانمردی به ثمرنشسته است، گفت: اینکه انسان هرلحظه آماده باشدبا ایثاروفداکاری جان انسان دیگری نجات وجان خودراازدست دهد معنای واقعی ایثاراست.

وی ادامه داد: اگر ما صحبت از آسایش و آرامش می‌کنیم و برنامه داریم سطح آسایش وآرامش رادرزندگی شهروندان ارتقاء دهیم اصلی ترین ابزاراجرای آن آسایش وامنیت خاطردرزندگی است که آتش نشانان وسازمان آتش نشانی نقش موثری درایجاد امنیت خاطرشهروندان وایجاد این آرامش دارد.

وی تصریح کرد: مجموعه آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تربت جام علاوه بر پوشش شهرتربت جام که جمعیتی بالغ بر یکصدو ۱۰هزارنفر جمعیت دارد به‌نوعی کل شهرستان را ازحیث امور ایمنی و آتش نشانی پوشش می دهد.

شهردارتربت جام به افزایش دو برابری توان عملیاتی آتش نشانان این شهرستان پرداخت وگفت: باتوجه به اهمیتی که حوزه ایمنی وآتش نشانی دارد ولی ما نقصی که درمجموعه شهرداری احساس می کردیم وضعیت پایین عملیاتی شهرداری درعرصه آتش نشانی وخدمات ایمنی بود که تعدادعملیات‌ها، حوادث و میزان امکانات وظرفیت ما کفاف این حجم را نداشت لذا درصدد این برآمدیم که در اولین فرصت توان عملیات خودرا افزایش بدهیم که خوشبختانه با افتتاح رسمی ایستگاه دوم آتش نشانی که بانام مرحوم غلامرضا نوری نامگذاری گردیده درواقع توان عملیاتی عرصه آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تربت جام به دوبرابرظرفیت خودش ارتقاء پیداکرده است.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر ۳۴ نفرنیروی انسانی بسیارتوانمند و آماده ازلحاظ جسمی وتوان فنی دردوایستگاه آتش نشانی شهر مشغول خدمت می باشند که این امادگی باعث شد در اولین حضور در مسابقات ورزشی و آمادگی جسمانی آتش نشانان استان مقام چهارم دربین شهرستانها وبالاتر از شهرستانهایی مثل مشهد و نیشابور قرار بگیریم .

حسینی درادامه به کاهش زمان حضور آتش نشانان اشاره کرد و گفت : با افتتاح ایستگاه دوم آتش نشانی ماتوانستیم حداقل زمان رسیدن به سرصحنه را از۱۲ دقیقه به کمتر ازشش دقیقه کاهش دهیم که این یک رشد نسبتا خوبی است و از دستگاههای مختلف اداری شهرستان می خواهیم که همکاری لازم را بامجموعه سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تربت جام را داشته باشند تا بتوانیم خدمات شایسته و بایسته ای به مردم خوب وفهیم این شهرستان ارائه دهیم .

خبرنگار: مهدیه اعلمی

image_printچاپ مطلب

Visits: 16