توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی باید در محلات بافت فرسوده و ناکارآمد قوچان شکل بگیرد
توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی باید در محلات بافت فرسوده و ناکارآمد قوچان شکل بگیرد

مدیر عمران و بهسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی با بیان این نکته که بحث توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی باید در محلات بافت فرسوده و ناکارآمد شکل بگیرد، عنوان کرد: این موضوع در اختیار ستاد شهرستان است چون عموماً برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی از منابع مالی سنگینی برخوردار نباشد ولی تأثیراتش، چه در جلب مشارکت مردم و چه در ارتقا وضعیت شهروندی ساکنین این محلات بسیار عمیق و اثرگذار است.

مدیر عمران و بهسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی با بیان این نکته که بحث توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی باید در محلات بافت فرسوده و ناکارآمد شکل بگیرد، عنوان کرد: این موضوع در اختیار ستاد شهرستان است چون عموماً برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی از منابع مالی سنگینی برخوردار نباشد ولی تأثیراتش، چه در جلب مشارکت مردم و چه در ارتقا وضعیت شهروندی ساکنین این محلات بسیار عمیق و اثرگذار است.

به گزارش اختر شرق؛ مهندس رحمانی پور مدیر عمران و بهسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهرستان قوچان و در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان خاطرنشان کرد: فرصت‌هایی که در حوزه بازآفرینی شهری به لحاظ قانونی از سال ۹۳ به‌واسطه سند ملی بازآفرینی برای شهرهای کشور ایجادشده در قوچان از این فرصت‌ها استفاده‌نشده و این شهرستان از این موضوع عقب است.

وی ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه ستاد بازآفرینی ضرورت دارد تا با عزم جدی و تلاش مجدد در یک بازه زمانی این تأخیر را جبران کنند.

مهندس رحمانی پور با بیان اینکه مردم خودشان بسیار راغب هستند که در فرایند بازآفرینی شهری، سهم و نقش داشته باشند، عنوان کرد: اساساً سند بازآفرینی با تکیه‌بر همین مبانی نظری، برنامه‌ریزی مشارکتی و شهرسازی مشارکتی تنظیم و تصویب‌شده است و در کلیه سطوح مختلف ساختار اداری کشور ابلاغ‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: این سند به‌عنوان فرصت قانونی در برنامه ششم توسعه در ماده ۵۹، ۶۱ و ۶۲ قانون نیز به‌صراحت در این خصوص نیز اشاره‌شده است.

مدیر عمران و بهسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی با اشاره به دو رویکرد عمده، پیشگیری و درمان سند بازآفرینی شهری، اذعان کرد: در طی یک دهه گذشته در حوزه شهر، حداقل در حوزه سکونتگاه‌ها و پهنه‌های فقر شهری که طی این دهه رشد کرده، نشان می‌دهد که بحث پیشگیری موردتوجه جدی مدیریت شهری واقع نشده است که در حال حاضر با محلات نوظهوری از پهنه‌های فقر مواجهه هستیم.

وی ادامه داد: ساخت‌وسازهایی انجام‌شده و مردم هم ساکن شده‌اند و با حداقل امکانات و خدمات ولی با هوشمندی هرچه‌تمام‌تر این ساکنین با ابزارها و امکاناتی که داشته‌اند ساخت‌وسازهایی را برای خودشان فراهم کرده‌اند تا بتوانند زندگی کنند.

مهندس رحمانی پور با بیان این مطلب که در حوزه پیشگیری و درمان قطعاً ستاد بازآفرینی شهرستان قوچان باید سازوکارها و نهادهای ضروری را فراهم کند، تصریح کرد: کمیته حقوقی پیشگیری و پیشنگری از گسترش بافت های ناکارآمد در سکونتگاه ها یکی از این ابزارها است؛ در این حوزه ضرورت دارد برنامه‌ریزی لازم اتفاق بیفتد.

مدیر عمران و بهسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی با بیان اینکه مسیل‌ها و کال‌های شهر قوچان که در مسیر سیلاب‌ها هستند در ساختار و نظام فضایی شهر تأثیر گذاشته و وجود دارند، شهر نمی‌تواند آن‌ها را ندیده بگیرد، گفت: شرکت آب منطقه‌ای وظیفه و رسالتش است که از این کانال‌ها حفاظت کند که ساخت‌وسازهای غیرمجاز شکل نگیرد یا توسعه بی‌رویهای در این فضاها ایجاد نشود.

وی خاطرنشان کرد: در یک و نیم دهه اخیر درنتیجه جریان مهاجرت و تغییرات اقتصادی که در نظام اقتصادی کشور اتفاق افتاده و با فقر شهری درگیر هستیم این پهنه‌ها شکل‌گرفته و باید توسط دستگاه‌ها رصد شود و به موقع خودش جلوگیری شود تا در دراز مدت هزینه سنگینی را بر کل جامعه ایجاد نکند.

مهندس رحمانی پور با بیان اینکه در همین بازه کوتاه فعالیت شهرستان قوچان در طرح بازآفرینی، برنامه اقدام مشترک را در مقیاس محلات هدف تنظیم کرده‌اند، گفت: رویکرد برنامه، توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی و دیگری ارتقا خدمات روبنایی، زیربنایی و توسعه فضاهای شهری اتفاق افتاده است.

مدیر عمران و بهسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی با بیان این نکته که بحث توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی در این محلات باید شکل بگیرد که می‌تواند در مقیاس ۱۱ محله باشد، عنوان کرد: این موضوع در اختیار ستاد شهرستان است چون عموماً برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی از منابع مالی سنگینی برخوردار نباشد ولی تأثیراتش، چه در جلب مشارکت مردم و چه در ارتقا وضعیت شهروندی ساکنین این محلات بسیار عمیق و اثرگذار است.

وی افزود: سازوکار و ابزار لازم برای این موضوع دفاتر تسهیل گری است.

وی تصریح کرد: دفاتر تسهیل گری نقششان این است که همان هدف سند بازآفرینی را که بحثش مشارکت مردم در فرایند توسعه محله است در نقش تسهیل گر وارد این محلات می‌شوند و باید در برنامه‌های اقدام مشترک به‌صورت پررنگ دیده شود.

مهندس رحمانی پور خاطرنشان کرد: دفاتر تسهیل گری با تهیه سند توسعه محله هم مشارکت مردم را جلب می‌کند و در این سندها مشخص است که آن محله چه نیازهایی دارد و این سندها در ستاد شهرستان مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد و بر اساس آن اقدامات انجام شود.

مدیر عمران و بهسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی در پایان گفت: وقتی سهم و نقش مردم در این سندها مشخص شود، ساکنین محلات نیز آن حق شهروندی‌شان را قاعدتاً باید ایفا کنند.

image_printچاپ مطلب

Visits: 17