تلفن های تماس: ۰۹۳۵۱۷۰۷۳۸۷ و ۰۹۹۱۶۴۱۹۸۸۰

پست الکترونیک : info@akhtareshargh.ir

همچنین می‌توانید از فرم زیر برای ارسال نظرات و پیشنهادات استفاده کنید.

    Views: 5