تعیین نرخ برداشت انواع کمباین در شهرستان رشتخوار
تعیین نرخ برداشت انواع کمباین در شهرستان رشتخوار

با آغاز فصل برداشت غلات درشهرستان رشتخوار، نرخ برداشت انواع کمباین سبک وسنگین و دروگرها به ازای هرهکتار مشخص گردید.

به گزارش اختر شرق؛ مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار گفت: هرساله با آغازفصل برداشت غلات، طی نشستی که با کمباین داران منطقه انجام می گیرد، نرخ برداشت انواع کمباین در هرهکتارمشخص می گردد. امسال نیز با برگزاری جلسات متعدد جهت تشکیل شرکت تعاونی کمباین داران که اقدام مثبتی در جهت حمایت از کمباین داران شهرستان می باشد، نرخ های برداشت مشخص گردید.

اعظمی گفت: این شهرستان باداشتن بیش از شصت کمباین یکی از شهرستان های برتر استان از نظر تعداد کمباین می باشد و در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد کشت غلات این شهرستان به صورت کاملا مکانیزه انجام می شود. 

وی درادامه گفت: نرخ برداشت هرهکتار گندم وجو با کمباین های متوسط سیصدهزارتومان، باکمباین های متوسط سیصد وسی هزار تومان و کمباین های سنگین سیصدوهفتاد هزارتومان تعیین گردید. همچنین نرخ برداشت کلزا با کمباین های متوسط چهارصدهزارتومان، باکمباین های نیمه سنگین چهارصد و پنجاه هزارتومان و کمباین های سنگین پانصدهزارتومان درنظرگرفته شد. نرخ برداشت با دروگرها نیز به ازای هرهکتار سیصدهزارتومان برآوردگردید.

اعظمی در مورد تامین سوخت کمباین های برداشت غلات گفت: سهمیه سوخت این کمباین ها به صورت ده روزه تامین می گردد به صورتی که برای کمباین های سبک مثل جاندیر۹۵۵ و جاندیر۱۰۵۵، روزانه دویست لیتر وبرای ده روز آن ها دوهزارلیتر وبرای کمباین های نیمه سنگین وسنگین مثل کمباین های نیوهلند، سمپو و کلاس مدیوم ۳۱۰ وهمچنین جاندیر ۱۱۶۵، روزانه سیصد لیتر وبرای ده روز آن ها سه هزارلیتر درنظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: این شهرستان با داشتن حدود پنج هزارهکتار گندم و سه هزار و پانصد هکتار جو وسیصد و پنجاه هکتار کلزار به عنوان یکی از قطب های تولید غلات در سطح استان محسوب می گردد وپیش بینی می گردد که ان شاالله حدود بیست هزارتن گندم و چهارده هزار تن جو و یک‌هزارو صد تن کلزا برداشت گردد.

خبرنگار: حسین خاکشور

image_printچاپ مطلب

Views: 0