بیش از ۹ هزار انشعاب جدید برق در خراسان رضوی نصب شد
بیش از ۹ هزار انشعاب جدید برق در خراسان رضوی نصب شد

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: در سه ماهه نخست امسال ۹ هزار و ۴۰۸ مورد انشعاب جدید برق به ارزش ۲۰۲ میلیارد ریال به متقاضیان در استان به فروش رسیده است.

به گزارش اختر شرق؛ محمود صالحیان افزود: این انشعابات در بخشهای خانگی به تعداد ۶ هزار و ۵۲۷ مورد به ارزش ۹۲ میلیارد ریال مربوط به بخش خانگی بوده که بیشترین انشعابات فروخته شده در مدت مزبور را شامل می‌شود.

وی بیان کرد: باقی انشعابهای فروخته شده در سه ماهه نخست امسال شامل ۲۴۹ مورد به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در بخش عمومی، ۱۳۰ مورد به ارزش پنج میلیارد ریال در بخش کشاورزی، ۴۰ مورد به ارزش ۲۷ میلیارد ریال در بخش صنعتی، هزار و ۹۵۱ مورد به ارزش ۶۳ میلیارد ریال در بخش تجاری و ۴۱۳ مورد در بخش روشنایی معابر می‌شود.

image_printچاپ مطلب

Views: 42