بوی عطرآتشین گل محمدی در گلستان‌های نیشابور

به گزارش اختر شرق؛ محمد علی فرهمند راد
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: برداشت گل محمدی شهرستان در وضعیت مناسبی
است و با همت کشاورزان تولید کننده برداشت این محصول آغاز شده است. اقدامات ترویجی
و کلاس‌های آموزشی جهاد کشاورزی از جمله اقدامات حمایتی در این زمینه محسوب می‌شود.

فرهمند راد تصریح کرد: در حال حاضر۳۰ هکتار
از اراضی شهرستان زیر کشت گل محمدی قرار گرفته است که حدود هشت هکتار آن غیر بارور
و ۲۲ هکتار آن بارور است. انتظار می‌رود از سطح باغات بارور، معادل ۶۶ تن محصول برداشت
شود که درآمد ناخالصی معادل ۱۳۲۰۰میلیون ریال را برای کشاورزان به همراه دارد.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور
گفت: از این مقدار تولید گل محمدی شهرستان حدود ۱۶ تن به خارج شهرستان ارسال می‌شود
و ۱۲ تن به صورت غنچه و ۱۸ تن بصورت تازه فروشی به بازار عرضه می‌شود و با وجود ۱۲
واحد صنعتی و خانگی مقدار۲۰ تن آن که تولید ۲۰هزار لیتر گلاب می‌نماید در شهرستان گلاب
گیری می‌شود. وجود آفت و بیماری‌های کمتر، قیمت مناسب، هزینه جاری پایین، مقاوم نسبت
به خشکی و سرمازدگی این گیاه از جمله عوامل موثر بر رشد توسعه آن محسوب می‌شود.

فرهمندراد با بیان اینکه توسعه صنایع تبدیلی
کشاورزی از جمله تهیه اسانس، گلابگیری، مرباسازی و تهیه غنچه خشک از جمله ضروریات فعالیت‌های
جانبی در راستای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی این محصول است، عنوان کرد: با توجه
به جوان بودن گلستان‌های موجود میانگین برداشت در شهرستان ۳۰۰۰ کیلوگرم در هکتار است
و این در حالی است که در سال چهارم بیشترین میزان تولید را دارد که میانگین آن۴۰۰۰
کیلوگرم در هکتار برآورد می‌گردد.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور
با اشاره به اینکه گل محمدی به صورت قلمه و پاجوش از آذرماه تا پایان اسفندماه کشت
می‌شود و از فروردین تا اردیبهشت ماه به صورت گلبرگ و غنچه برداشت می‌شود، خاطرنشان
کرد: این گیاه ۱۲ سال گل می‌دهد و صرفه اقتصادی آن از سال سوم چشمگیر است، و بعد از
۱۲سال شاخه این گیاه به اندازه ۲۰ سانتی متر بریده و باغستان جدید احداث می‌شود.