برگزاری گردهمایی جمعه‌های همبستگی با موضوع انتقام سخت، بیرون راندن آمریکا از منطقه
برگزاری گردهمایی جمعه‌های همبستگی با موضوع انتقام سخت، بیرون راندن آمریکا از منطقه

روز جمعه جمعی از مردم نمازگزار مشهد بعد از پایان خطبه‌های نماز جمعه با تجمع مقابل ورودی باب الجواد و با امضای طوماری خواستار تغییر نام وکیل‌آباد به نام شهید سلیمانی شدند.

به گزارش اختر شرق؛ خلیل موحدی بابیان اینکه تا زمانی که خروج فساد انگیز آمریکا از منطقه صورت نگیرد ما شعار مرگ بر آمریکا را زمین نخواهیم گذاشت، گفت: تشکر از ملت عراق که نشان دادند چطور در مقابل فتنه‌های دشمن می‌ایستند؛ شهید آن‌ها از شهید ما جدا نیست و هر دو، ستاره‌های دنیای اسلام‌اند و این عکس‌ها را در قلبمان از هم جدا نخواهیم کرد و ما دو ملت دست‌به‌دست هم خواهیم داد و در کنار جبهه‌ی مقاومت دشمن را نابود می‌کنیم و امیدواریم سابقه‌ی این مبارزه همیشگی شود.

موحدی در پایان مطرح کرد: بیرون رفتن آمریکا از این منطقه یعنی نابود شدن آمریکا، چون تمام منافع آمریکا چه مادی و چه معنوی از این منطقه است.

خبرنگار: امیرحسین علی پور

image_printچاپ مطلب