برگزاری نشست صمیمی با هنرمندان پیشکسوت و مسئولین انجمن‌های سبزوار
برگزاری نشست صمیمی با هنرمندان پیشکسوت و مسئولین انجمن‌های سبزوار

به گزارش اختر شرق؛ محسن آرین منش مسوول پیگیری امور شهرستانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در سفر دو روزه به شهرستان سبزوار با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان دیدار کرد و بیان رضایت کامل ایشان از عملکرد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار از تاکیدات معاون استاندار بود.