برگزاری دوره آشنایی با نظام علمی کاربردی ویژه مدرسان خبره در دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی
برگزاری دوره آشنایی با نظام علمی کاربردی ویژه مدرسان خبره در دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی، دوره آموزشی آشنایی با نظام علمی کاربردی را برای متقاضیان خبره جدید تدریس برگزار کرد.

به گزارش اختر شرق؛ دکتر ترابی زاده، معاون علمی واحد استانی و مدرس این دوره آموزشی با اشاره به ساختار متفاوت دانشگاه جامع علمی کاربردی به ویژه حوزه مدرسان گفت: مدرسان این دانشگاه می‌توانند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف دانشگاه در اجرای دوره‌های بلند مدت وکوتاه مدت داشته باشند. و به اجرای برنامه‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی در اجرای صلاحیت حرفه‌ای کمک کنند لذا شناخت نظام علمی کاربردی و دانشگاه متولی این نظام آموزشی بسیار حائز اهمیت است.

معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی در ادامه با تعریف و بیان ماهیت آموزش‌های علمی کاربردی و تفاوت آن با آموزش نظری، معرفی دستگاه‌های اجرایی متولی آموزش‌های مهارتی و شغل محور در کشور. تاریخچه و شکل گیری این دانشگاه، نوع آموزش، عناصر آموزشی، مشخصه‌های نظام آموزشی، آموزش در محیط کار، الگوی تدوین برنامه درسی، آنالیز توانمندی‌ها و مهارت‌های شغلی، آموزش در حین کار و آشنایی با نظام‌های آموزشی برتر در جهان به تشریح و تببین آن‌ها پرداخت.

دکترترابی زاده هم چنین خلاصه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه، سامانه‌های دانشگاه، قرارداهای مدرسان و مهمترین اقدامات یک مدرس خبره در حوزه تدریس مراکز آموزش علمی کاربردی را توضیح و در پایان به سوالات حاضرین در این کارگاه آموزشی پاسخ داد.

image_printچاپ مطلب

Views: 3