برگزاری تور آموزشی _ترویجی جهت توانمندسازی زنان روستایی شهرستان کاشمر با موضوع تولید نهال
برگزاری تور آموزشی _ترویجی جهت توانمندسازی زنان روستایی شهرستان کاشمر با موضوع تولید نهال

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشمر گفت: توسعه پایدار در گرو توانمند‌سازی زنان روستایی است.

به گزارش اخترشرق؛ روشنی اظهار کرد: بانوان به عنوان یکی از گروه‌های تأثیرگذار، نقش مهم و قابل توجهی را در جامعه روستایی ایفا می‌کنند. از این رو افزایش مهارت‌های زنان روستایی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده روستایی و در نتیجه در ارتقای وضعیت روستا‌ها داشته باشد. در این راستا و هم سو با نهضت مردمی کاشت یک میلیارد درخت، بر آن شدیم تا کارگاه آموزشی را در جهت توانمند‌سازی این عزیزان اجرایی کنیم.
روشنی همچنین عنوان کرد: تعداد ۲۰ نفر از بانوان فعال روستایی با هدف آشنایی با نهالستان و تولید نهال‌هایی جهت ایجاد فضای سبز و گا‌هاً تزئینی به شهرستان خواف اعزام شدند.
در این گارگاه که با حضور رئیس اداره آموزش و ترویج استان و با هماهنگی اداره منابع طبیعی خواف و بخش خصوصی به انجام رسید، بانوان روستایی با طریقه کاشت انواع کاج‌ها و سرو‌ها و دیگر گونه‌ها به صورت خزانه و زمان انتقال نهال از خزانه به زمین اصلی، چگونگی تکثیر از طریق قلمه زنی و پیوند زنی آشنا شدند که در نهایت تور آموزشی با توزیع نهال بین این عزیزان به اتمام رسید.
وی در ادامه افزود: برگزاری چنین تور‌های آموزشی و مهارتی در بین زنان توانمند روستایی، نقش بسزایی در توسعه روستا‌ها خواهد داشت.

image_printچاپ مطلب

Views: 24