برگزاری اولین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
برگزاری اولین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

اولین جلسه کمیته انتصاب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی در سال جدید با حضور دکتر تشکری برگزار شد.

به گزارش اختر شرق؛ در چهل و یکمین جلسه کمیته انتصاب و اولین برگزاری سال جدید، که با حضور دکتر تشکری، رئیس واحد استانی خراسان رضوی و سایر اعضا کمیته انتصاب به صورت مجازی برگزار شد عملکرد تعدادی از روسای مراکز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

هم چنین در خصوص تبدیل وضعیت تعدادی از سرپرستان مراکز در خصوص تبدیل وضعیت از سرپرستی به ریاست مرکز تصمیم گیری گردید.

برخی از مراکز نیز افراد جدیدی را برای استفاده از توانایی‌ها و تصدی سرپرستی مرکز معرفی نمودند که در این جلسه ررومه و پرونده آن‌ها مورد تبادل نظر و بررسی قرار گرفت.

image_printچاپ مطلب

بازدیدها: 29