برگزاری انتخابات انجمن علمی فرهنگی و کانون های هنری دانشگاه خبرنگاران مشهد
برگزاری انتخابات انجمن علمی فرهنگی و کانون های هنری دانشگاه خبرنگاران مشهد

انتخابات انجمن علمی فرهنگی و کانون های هنری با حضور رئیس مرکز علمی کاربردی خبرنگاران مشهد سرکار خانم دکترذبیحی به مناسبت روز دانشجو برگزار شد.

انتخابات انجمن علمی فرهنگی و کانون های هنری با حضور رئیس مرکز علمی کاربردی خبرنگاران مشهد سرکار خانم دکترذبیحی به مناسبت روز دانشجو برگزار شد.

به گزارش اختر شرق و به نقل از مرکز علمی کاربردی خبرنگاران مشهد؛ انتخابات انجمن علمی فرهنگی و کانون های هنری با حضور رئیس مرکز علمی کاربردی خبرنگاران مشهد سرکار خانم دکترذبیحی به مناسبت روز دانشجو برگزار شد.

image_printچاپ مطلب

Views: 46