برنامه‌ریزی و تصویب فعالیت‌های اجرایی سازمان همیاری شهرداری‌های استان در شورای معاونان
برنامه‌ریزی و تصویب فعالیت‌های اجرایی سازمان همیاری شهرداری‌های استان در شورای معاونان

شورای معاونان سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی به منظور بررسی موضوعات و نحوه انجام فعالیتهای مختلف واحدهای ستادی و تابعه در حوزه مالی اداری، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و… برگزار شد.

به گزارش اختر شرق؛ با حضور محمد رضا تازیکی مدیرعامل، معاونان اداری مالی، سرمایه‌گذاری و بازرگانی و مدیران حراست، سرمایه‌گذاری و حقوقی سازمان برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی اقدامات و فعالیتهای انجام شده و مصوبات گذشته در خصوص موضوعات و برنامه‌های پیش رو سازمان و شرکتهای تابعه به ویژه فعالیتهای حوزه مالی اداری، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و… بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

image_printچاپ مطلب

Views: 77