بررسی و تصویب فعالیتهای مختلف سازمان همیاری در شورای معاونان
بررسی و تصویب فعالیتهای مختلف سازمان همیاری در شورای معاونان

عملکرد بخش های مختلف و سازوکار اجرای برنامه ها، اقدامات و فعالیتهای حوزه های مختلف ستادی و واحدهای تابعه سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در جلسه شورای معاونان این مجموعه بررسی شدند.

به گزارش اختر شرق؛ این جلسه هفتگی صبح امروز با حضور محمد رضا تازیکی مدیرعامل، معاونان اداری مالی، سرمایه گذاری، بازرگانی و مدیران حراست، سرمایه گذاری، بازرسی و… برگزار شد.
در این جلسه اقدامات و برنامه‌های در دستور کار معاونت‌های مختلف در حوزه مالی اداری، سرمایه‌گذاری و بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در خصوص برنامه‌های آتی هر بخش و چگونگی انجام فعالیت‌ها و اجرای مناسب پروژه‌های عمرانی، فعالیتهای خدماتی و بازرگانی و… تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

image_printچاپ مطلب

Views: 1