با صدور کارت شناسایی عشایر کوچ رو کاشمر سرشماری می‌شوند
با صدور کارت شناسایی عشایر کوچ رو کاشمر سرشماری می‌شوند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر گفت: در جهت سرشماری عشایر کوچ رو شهرستان کاشمر کارت شناسایی صادر می‌شود.

به گزارش اختر شرق؛ مدیر جهاد کشاورزی کاشمر از شناسایی عشایر کوچ رو شهرستان با صدور کارت شناسایی خبر داد و گفت: در راستای هدفمندسازی و شناسایی عشایر کوچ رو سازمان امور عشایر کشور مقرر گردید تا سرشماری دقیقی با همکاری مرکز آمار ایران صورت پذیرد.

شجعی ضمن تشکر از مسئول نمایندگی عشایر شهرستان از تعامل صورت گرفته با مدیرکل عشایر استان و عنایت ایشان مبنی بر تأمین نیروی انسانی اداره یاد شده، عنوان کرد: با اضافه شدن یک نیروی فنی به بدنه پرسنل عشایر شهرستان تسهیل در انجام امور اداری و کارهای محوله صورت گرفته است.

نمایده دفتر امور عشایر کاشمر اظهار کرد: در جهت تحقق بخشیدن به شعار امام خمینی (ره) که فرمودند عشایر ذخایر انقلابند طرحی را در دست اقدام داریم که توسط آن می‌توان برای این عزیزان کارت شناسایی و تردد عشایر صادر کرد.

فارسیان با بیان اینکه ضمن انجام بیمه دام و هویت بخشی دام خرد نسبت به سرشماری و صدور کارت که در خراسان رضوی حدود یک سال است صورت پذیرفته در این شهرستان نیز به مرحله عمل رسیده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون این امر مهم توسط شرکت امیر دشت ترشیز در حال اقدام می‌باشد که شرکت مذکور بر اساس مأموریت محوله ضمن تأمین آذوقه و علوفه دام و سایر نهاده‌ها برای عشایر در حال صدور کارتی با عنوان مجوز جابه جایی و کوچ دام می‌باشد.

image_printچاپ مطلب

بازدیدها: 142