با توزیع بیش از ۱۰ هزار نشاء آنغوزه:اولین مزرعه الگویی زراعی گیاه آنغوزه در شهرستان کاشمر کشت شد
با توزیع بیش از ۱۰ هزار نشاء آنغوزه:اولین مزرعه الگویی زراعی گیاه آنغوزه در شهرستان کاشمر کشت شد

با پیگیری‌های جهاد کشاورزی و جذب و توزیع بیش از ۱۰ هزار نشاءگیاه آنغوزه اولین مزرعه الگویی شهرستان در سطح حدود یک هکتار ایجاد شد.

به گزارش اخترشرق؛ مدیر جهاد کشاورزی کاشمر از کشت اولین مزرعه زراعی گیاه آنغوزه بصورت پایلوت در شهرستان کاشمر خبر داد و گفت: گیاه دارویی آنغوزه جزء گیاهان باارزش در میان گیاهان دارویی است که با سرمایه‌گذاری در این بخش و همچنین صادرات شیره آنغوزه ضمن ایجاد اشتغال می‌تواند درآمدزایی فراوانی برای مردم منطقه درپی داشته باشد.
کاظم قربان پور افزود: شیره آنغوزه اصلی‌ترین و باارزش‌ترین محصول تولیدی آنغوزه است که می‌تواند سودآوری بسیار خوبی برای کشاورزان فراهم کند.
وی ادامه داد: به‌طورمعمول در هر هکتار می‌توان حدود ۷ هزار بوته آنغوزه کاشت که معمولاً هر گیاه آنغوزه ۲۰ تا ۴۰ گرم شیردهی دارد و از شیره آن ده‌ها نوع ماده دارویی ارزشمند به دست می‌آید.
مدیر جهاد کشاورزی کاشمر بیان کرد: از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻤﻎ آﻧﻐﻮزه ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی در ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ دارد؛ ﻟﺬا ﮐﺸﺖ و ﭘﺮورش گیاه دارویی آنغوزه در راستای تغییر الگوی کشت و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ کسب‌و‌کار ﺳﻮدآور به کشاورزان توصیه می‌گردد.
قربان پور اظهار کرد: بهره‌برداری از گیاه آنغوزه سود قابل ملاحضه‌ای دارد که متأسفانه به دلیل نبودن صنایع تبدیلی و عدم دسترسی به بازار‌های جهانی بصورت خام به دیگر کشور‌ها صادر می‌شود و سود اصلی آن نصیب دلالان و تجار فعال در این بخش می‌گردد.
وی خاطر نشان کرد: ایجاد مزارع آنغوزه به عنوان گیاهی با نیاز آبی پایین و بهره وری اقتصادی بالا از مناسب‌ترین انتخاب‌ها جهت معیشت جانبی پایدار و در راستای کاهش فشار به منابع آبی و مراتع بوده و منافع اقتصادی مطلوبی را عاید بهره برداران می‌کند.
وی تصریح کرد: ﮔﯿﺎه آنغوزه در ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﻞ آن در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض اﺳﺖ لذا با کشت بصورت زراعی علاوه بر حفظ این گیاه ارزشمند می‌توان تخریب منابع طبیعی و محیط زیست را نیزکاهش داد.

image_printچاپ مطلب

Views: 0