با اعتباری حدود ۲۵ میلیارد ریال کلنگ احداث فاز اول بوستان مشاهیر تربت جام به زمین زده شد
با اعتباری حدود ۲۵ میلیارد ریال کلنگ احداث فاز اول بوستان مشاهیر تربت جام به زمین زده شد

شهردار تربت جام گفت: فاز اول بوستان مشاهیرکه شامل باغ عرفان وشعر و محوطه آن می باشد در زمینی به مساحت حدود یک هکتار و با اعتباراولیه ای حدود ۲۵ میلیارد ریال عملیات احداث آن با لکه گذاری و جانمایی اولیه و رفع معارضات موجود آغاز که امید می رود بتوانیم تا سال آینده آن را موردبهره برداری قرار دهیم.

شهردار تربت جام گفت: فاز اول بوستان مشاهیرکه شامل باغ عرفان وشعر و محوطه آن می باشد در زمینی به مساحت حدود یک هکتار و با اعتباراولیه ای حدود ۲۵ میلیارد ریال عملیات احداث آن با لکه گذاری و جانمایی اولیه و رفع معارضات موجود آغاز که امید می رود بتوانیم تا سال آینده آن را موردبهره برداری قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار اختر شرق؛ سیدعلی حسینی شهردار تربت جام در این باره تشریح کرد: بوستان مشاهیر که شامل پنج باغ موضوعی می باشد درمجموع در زمینی به مساحت هفت هکتار درضلع شمال شرق بولوارامام رضا (ع) احداث می‌گردد.

حسینی همچنین افزود: این بوستان باهدف معرفی مشاهیر وافتخارات به‌نام تربت جام در حوزه های مختلف درراستای استفاده عموم شهروندان و مسافرین وگردشگران ودرجهت بهبود وضعیت منظر ورودی شهر باهمت وتلاش پرسنل و از محل اعتبارات داخلی شهرداری احداث می گردد که پیش بینی شده باغهایی شامل باغ ۱ عرفان و شعر، باغ۲ نجوم و ریاضیات، باغ ۳هنر و موسیقی، باغ ۴ ایثار و شهادت و باغ ۵ علم و دانش احداث شود و در هر قسمت وباغ موضوعی ازاین بوستان تندیس مشاهیرمربوط به همان موضوع نصب شود.

وی تصریح کرد: فاز اول بوستان مشاهیرکه شامل باغ عرفان وشعر و محوطه آن می باشد د رزمینی به مساحت حدود یک هکتار و با اعتباراولیه ای حدود۲۵ میلیارد ریال عملیات احداث آن با لکه گذاری و جانمایی اولیه و رفع معارضات موجود آغاز که امید می رود بتوانیم تا سال آینده آن را موردبهره برداری قرار دهیم.

شهردارتربت جام با بیان اینکه همزمان عملیات احداث پارک سوارهم قبل از بوستان مشاهیر شروع شده که مختصات وجزئیات آن درفرصت وخبری دیگر باستحضار مردم خوب وفهیم خواهد رسید، اظهار کرد: خوشبختانه باتشویق پیمانکاران بومی واعلام آمادگی آنان هردو پروژه توسط پیمانکاران منطقه اجرا می شود.

خبرنگار: مهدیه اعلمی

image_printچاپ مطلب

Visits: 24