باورود اولین محموله دام سبک طی هفته آینده فعالیت بانک رسالت به عنوان معین اقتصادی شهرستان اجرایی می گردد
باورود اولین محموله دام سبک طی هفته آینده فعالیت بانک رسالت به عنوان معین اقتصادی شهرستان اجرایی می گردد

مهندس حسین ابراهیمی فرماندار شهرستان بجستان گفت: با پیگیریهای صورت گرفته اولین محموله دام سبک در راستای اجرای طرح توسعه مثلث اقتصادی با اهتمام وتلاش بانک رسالت معین اقتصادی شهرستان طی هفته آینده وارد شهرستان خواهد شد.

به گزارش اختر شرق؛ مهندس حسین ابراهیمی فرماندار شهرستان بجستان گفت: با پیگیریهای صورت گرفته اولین محموله دام سبک در راستای اجرای طرح توسعه مثلث اقتصادی با اهتمام وتلاش بانک رسالت معین اقتصادی شهرستان طی هفته آینده وارد شهرستان خواهد شد.

 وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته جهت ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان گفت: طی نشستها وجلسات وپیگیریهایی که با حضور  امام جمعه ، نماینده ، دستگاه قضا وهمکاری عموم مردم عزیز  و تلاش معینهای اقتصادی در شهرستان صورت گرفته است برنامه های قابل توجهی  در راستای توانمند سازی جوامع محلی در دست اقدام است.

 وی افزود: در همین راستا به منظورپویایی و افزایش سطح مشارکت مردمی علاوه بر ۱۱ صندوق طرح ترسیب کربن که توسط منابع طبیعی تشکیل شده تا کنون ۱۶ صندوق خرد روستایی وشهری به اهتمام ناحیه  مقاومت سپاه شهرستان شکل گرفته که با جدیت وتلاشی که عزیزان سپاه وبسیج دارند این تعداد در ماههای آتی افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

مهندس ابراهیمی  با اشاره به اقدامات خوب کمیته امداد در ایجاد کسب وکارهای خرد خصوصا تولید فرش دست باف گفت: با توجه به تعامل وهمکاری خوب بین دستگاههای اجرایی کار آموزش فرشبافی وتسری آن  در تعدادی از روستاها آغاز شده است. نماینده عالی دولت در بخشی دیگری از سخنان خوددرخصوص جذب اعتبارات اشتغال پایدار روستایی نیز گفت در آخرین گزارش اداره کل کار وامور اجتماعی استان منتهی به پایان خردادماه ۹۸ تا کنون با جذب ۴۰۵درصدی اعتبارات مذکور رتبه اول استان را در جذب اعتبارات داریم که نشاند

image_printچاپ مطلب

Visits: 18