اهدا دو جلد قرآن تاریخی به خانه موزه قرائی رشتخوار
اهدا دو جلد قرآن تاریخی به خانه موزه قرائی رشتخوار

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان رشتخوار از اهدا دو جلد قرآن تاریخی به خانه موزه قرائی خبر داد.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان رشتخوار از اهدا دو جلد قرآن تاریخی به خانه موزه قرائی خبر داد.

کاظم کامیاب به خبرنگار اختر شرق با بیان اینکه در راستای تجهیز خانه موزه قرائی دو جلد قرآن دستنویس توسط هیأت امنأء مسجد وکیل و هیأت امنأء مسجد علی ابن ابیطالب شهر رشتخوار جهت نمایش در خانه موزه قرائی اهدا گردید، عنوان کرد: این قرآن های نفیس به وسیله مرکب گیاهی و بر روی کاغذ دست ساز که شامل تزئینات سرآیه است در ۱۱ سطر و به خط نسخ در دوره صفوی کتابت و در دوره قاجار در یک مرحله مورد مرمت قرار گرفته است.

کامیاب با اشاره به اینکه قرآن های اهدا شده جهت صحافی و اقدامات مرمتی به بخش حفاظت مرمت اشیاء تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی ارسال تا پس از صحافی و اقدامات مرمتی در خانه موزه قرائی به نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات مرمت این اثر تا پایان بر اساس آسیب شناسی شامل پاکسازی، افت زدایی، اسیدزدایی، موزون سازی، بازسازی، جزوه بندی، دوخت، صحافی، ساخت جلد و حفاظت بعد از مرمت است که توسط بخش حفاظت مرمت اشیاء تاریخی استان در حال انجام است.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان رشتخوار در پایان مطرح کرد: از ابتدای سال ۹۸ تعداد ۲۵ شئ تاریخی توسط شهروندان رشتخوار جهت نمایش در خانه موزه قرائی اهداء شده است.

خبرنگار: حسین خاکشور

image_printچاپ مطلب

Visits: 17