انتخابات انجمن ورزشی دانشگاه خبرنگاران مشهد برگزار شد
انتخابات انجمن ورزشی دانشگاه خبرنگاران مشهد برگزار شد

انتخابات انجمن شورا ورزشی مرکز آموزش خبرنگاران بمناسبت روز دانشجو با حضور رئیس مرکز سرکار خانم دکتر ذبیحی و دیگر مسئولین مرکز آموزش خبرنگاران برگزار شد.

انتخابات انجمن شورا ورزشی مرکز آموزش خبرنگاران بمناسبت روز دانشجو با حضور رئیس مرکز سرکار خانم دکتر ذبیحی و دیگر مسئولین مرکز آموزش خبرنگاران برگزار شد.

به گزارش اختر شرق و به نقل از مرکز علمی کاربردی خبرنگاران مشهد؛ انتخابات انجمن شورا ورزشی مرکز آموزش خبرنگاران بمناسبت روز دانشجو با حضور رئیس مرکز سرکار خانم دکتر ذبیحی و دیگر مسئولین مرکز آموزش خبرنگاران برگزار شد.

image_printچاپ مطلب

Visits: 22