افزایش سطح زیر کشت پسته در جوین
افزایش سطح زیر کشت پسته در جوین

مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: سطح زیرکشت پسته در این شهرستان با افزایش ۴۴ هکتاری نسبت به سال گذشته به ۵۳۲۴ هکتار رسید.

به گزارش اختر شرق؛ فاطمه صابری نسب با بیان اینکه شهرستان جوین به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی و خاک و آب مناسب دارای کیفیت مطلوب جهت کشت پسته است، مطرح کرد: در سال گذشته سطح زیرکشت پسته در شهرستان جوین ۵۲۸۰ هکتار بوده که امسال به ۵۳۲۴ هکتار رسیده است.

صابری نسب با اشاره به اینکه میانگین برداشت پسته در شهرستان یک تن در هکتار است، گفت: پیش بینی می‌شود امسال با توجه به سطح زیرکشت ۵۳۲۴ هکتاری، حدود ۵۳۲۴ هکتار پسته تر و ۳۱۸۳ تن پسته خشک برداشت شود.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین ارقام کشت شده پسته در شهرستان جوین رقم کله قوچی و بعد از آن  رقم بادامی سفید نیز هست، عنوان کرد: ارقام دیگری همچون رقم احمد آقایی، عباسعلی، اکبری و قندقی نیز در این شهرستان کشت می‌شود.

مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی جوین در پایان خاطرنشان کرد: پسته محصول کم آب طلب و مقاوم است و با توجه به قیمت خوب آن در بازار علاوه بر افزایش توان اقتصادی خانوار های روستایی نیز موجب افزایش اشتغالزایی جوانان روستایی نیز می‌شود.

image_printچاپ مطلب

Views: 0