افزایش۱۷ درصدی جوجه‌ریزی درمرغداری‌های شهرستان کاشمر درسال۱۴۰۲
افزایش۱۷ درصدی جوجه‌ریزی درمرغداری‌های شهرستان کاشمر درسال۱۴۰۲

مدیر جهاد کشاورزی از این افزایش ۱۷ درصدی جوجه‌ریزی در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: خوشبختانه با هماهنگی‌های انجام شده و همکاری تولیدکنندگان در سال گذشته بیش از چهارمیلیون وپانصد هزار قطعه مرغ گوشتی در واحد‌های مرغداری شهرستان کاشمر تولید شده است.

کاظم قربان پور با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ جوجه‌ریزی طی ۱۴۶دوره انجام گرفته است افزود: میزان جوجه‌ریزی درسال۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۷% افزایش داشته است و بیشترین جوجه‌ریزی در ماه‌های فروردین وبهمن ماه انجام شده است.
وی پیگیری و نظارت مستمر کارشناسان جهت تأمین بموقع نهاده‌ها، تأمین جوجه یکروزه، بارگیری و تخلیه بموقع واحد‌ها و از همه مهم‌تر همراهی و همکاری تشکل‌های مربوطه، زنجیره تولید مرغ در شهرستان و واحد‌های مرغداری و مرغداران عزیز شهرستان را علت افزایش جوجه‌ریزی و تولید گوشت مرغ عنوان کرد.
مدیر جهادکشاورزی کاشمر بیان کرد: شهرستان کاشمر دارای ۴۱ واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت یک میلیون وپانصد وچهل وپنج هزاروچهارصدوپنجاه قطعه می‌باشد که درسال گذشته کلیه واحد‌های مرغداری شهرستان فعال بوده است.

image_printچاپ مطلب

Views: 20