اصحاب فرهنگ، ادب و شعر؛ مراجع فکر جامعه
اصحاب فرهنگ، ادب و شعر؛ مراجع فکر جامعه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: ما اصحاب فرهنگ، ادب و شعر را مراجع فکر جامعه می‌دانیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: ما اصحاب فرهنگ، ادب و شعر را مراجع فکر جامعه می‌دانیم.

به گزارش اختر شرق؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در نشست استاندار با اصحاب شعر و ادب و مفاخر استان گفت: ما اصحاب فرهنگ، ادب و شعر را مراجع فکر جامعه می‌دانیم.

دکتر مروارید افزود: بنیاد توسعه اقتصادی و فرهنگی مبتنی‌ بر نگاه فرهنگی و حضور اصحاب فرهنگ و ادب است، فرهنگ مثل هواست؛ همان‌طور که هوا دیده نمی‌شود ولی قوام زیست و حیات به آن بستگی دارد، فرهنگ هم دیده نمی‌شود اما اساس یک توسعه پایدار است.

وی اظهار داشت: یکی از موانع توسعه فرهنگی و اقتصادی در طول تاریخ ایران، نگاه دولتی بوده است؛ به این معنا که دولت منجی نیست اما دولت باید موانع را رفع کند و خود هنرمندان منجی هستند: اینکه ما در خراسان ۱۶۰ انجمن ادبی داریم، نشان می‌دهد که دولت منجی نیست و باید رفع موانع را انجام دهد و سیاست‌گذاری با خود اصحاب فرهنگ و هنر باشد.

وی یکی دیگر از موانع توسعه فرهنگی را تمرکزگرایی در تهران دانست و ادامه داد: خیلی از تصمیمات را تهران بر اساس تقسیم‌بندی‌های خودش می‌گیرد؛ مثلاً کاغذ و بیمه دو مسئله‌ای است که ما در استان نیازمند تصمیم‌گیری مستقل درباره آن هستیم اما کماکان تصمیم‌گیری متمرکز در تهران صورت می‌گیرد.

image_printچاپ مطلب

Visits: 4