استفاده بی‌رویه از سموم و کودهای شیمیایی تأثیر مخربی بر سلامت جامعه دارد
استفاده بی‌رویه از سموم و کودهای شیمیایی تأثیر مخربی بر سلامت جامعه دارد

یک پژوهشگر نیشابوری گفت: مبارزه شیمیایی با آفات نباتی و استفاده بی‌رویه از سموم و کودهای شیمیایی تأثیر مخرب و غیرقابل جبرانی بر سلامت جامعه خواهد داشت.

یک پژوهشگر نیشابوری گفت: مبارزه شیمیایی با آفات نباتی و استفاده بی‌رویه از سموم و کودهای شیمیایی تأثیر مخرب و غیرقابل جبرانی بر سلامت جامعه خواهد داشت.

به گزارش اختر شرق؛ مهندس احمد همت‌آبادی در همایش ملی کنترل بیولوژیک در دانشگاه همدان، گفت: احترام به زیست‌بوم یک وظیفه همگانی است، بنابراین ضروری است تا دستگاه‌های متولی و قانون‌گذار گام‌های اجرایی و مؤثری در این رابطه بردارند.

وی افزود: از سویی دیگر ضرورت دارد تا با فرهنگ‌سازی صحیح توسط رسانه‌ها و گروه‌های مطلع، کشاورزان و باغداران به سمت کنترل بیولوژیک آفات پیش روند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان عوامل کنترل بیولوژیک ایران اظهار داشت: هدف از کنترل بیولوژیک این نیست که آفاتی که به گیاهان آسیب وارد می‌کنند به‌طورکلی ریشه‌کن شوند، بلکه هدف کاهش جمعیت آن‌ها به حدی است که کمترین خسارت را به کشاورزان و محیط‌زیست وارد کنند.

همت‌آبادی یادآور شد: روش کنترل بیولوژیک بر پایه جذب بیشتر حشرات مفید در مزارع و باغ‌ها پایه‌ریزی شده تا از این طریق بتوان آفات را به شیوه درستی کنترل کرد.

image_printچاپ مطلب

Visits: 6