ازابتدای آغاز سال تحصیلی جدید دارندگان گواهینامه رانندگی پایه سوم مجاز به سرویس دهی به دانش آموزان مدارس نمی باشند
ازابتدای آغاز سال تحصیلی جدید دارندگان گواهینامه رانندگی پایه سوم مجاز به سرویس دهی به دانش آموزان مدارس نمی باشند

رئیس پلیس راهور شهرستان تربت جام ازممنوعیت فعالیت دارندگان گواهینامه پایه سوم درسرویس دهی مدارس دراین شهرستان خبر داد.

رئیس پلیس راهور شهرستان تربت جام ازممنوعیت فعالیت دارندگان گواهینامه پایه سوم درسرویس دهی مدارس دراین شهرستان خبر داد.

رئیس پلیس راهورشهرستان تربت جام درگفتگو با خبرنگار اختر شرق ازممنوعیت فعالیت دارندگان گواهینامه پایه سوم درسرویس دهی مدارس دراین شهرستان خبر داد و گفت: دستورالعمل سرویس دهی مدارس که ازسوی راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال گردیده و به تمامی نمایندگان شرکت های مسافربری حمل ونقل تربت جام ابلاغ شده است.

سرهنگ بزمی تصریح کرد: برابراین دستوراعمل ازابتدای مهرماه سال جاری همزمان با آغازشروع سال تحصیلی جدید صرفا دارندگان پایه های یکم ودوم مجازبه سرویس دهی به دانش آموزان خواهند بود و تمامی سرویس های مدارس توسط ستاد ساماندهی نیزرصد خواهد شد.

رئیس پلیس راهورشهرستان تربت جام خاطرنشان کرد: درسال گذشته تعداد۱۳۰ دستگاه خودروعمومی دانش آموزان را درسطح شهرسرویس دهی نموده درحالی که بیش از ۵۰۰ دستگاه خودروبا پلاک عمومی درتربت جام وجود دارد که می توانند به دانش آموزان سرویس دهی نمایند وقطعا نیزمشکلی برای سرویس دهی وجود ندارند.

وی ادامه داد: آموزش وارتقا فرهنگ ترافیک دربین مالکین خودروها مهم خواهد بود وهدف ما اعمال قانون برای افراد متخلف می باشد ضمن اینکه تسهیل درامور شهروندان حوزه ترافیکی ازدیگراقدامات پلیس است.

سرهنگ بزمی درپایان اظهار کرد: مهمترین دغدغه ما خدمات مطلوب درحمل ونقل به دانش آموزان خواهد بود ولازم است خانواده ها برای سرویس مدارس فرزندان خود وبرای اجرای طرح های ترافیک که ازابتدای مهرماه سال جاری انجام خواهد شد با شورای ترافیک همکاری نمایند.

image_printچاپ مطلب

Visits: 2