اخطاریه، توبیخ و معرفی به مراجع قضایی واحد متخلف زیست محیطی در خلیل آباد
اخطاریه، توبیخ و معرفی به مراجع قضایی واحد متخلف زیست محیطی در خلیل آباد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلیل آباد گفت: به جهت عدم رعایت یک مورد تخلف مربوط به قانون هوای پاک و قوانین و آیین نامه های مرتبط با آن مدیرعامل یک واحد خدماتی به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلیل آباد گفت: به جهت عدم رعایت یک مورد تخلف مربوط به قانون هوای پاک و قوانین و آیین نامه های مرتبط با آن مدیرعامل یک واحد خدماتی به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش اختر شرق؛ سعید شفیعیان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلیل آباد عنوان کرد: در خصوص دو مورد تخلف دیگر این واحد به جهت تامین تجهیزات فنی مورد نیاز، به متصدی مربوطه اخطار جهت حل مشکل و توبیخ کتبی با درج در پرونده واحد مذکور صادر شده است.

 شفیعیان تصریح کرد: همچنین از آنجایی که جهت انجام با کیفیت و منبطق با اصول زیست محیطی در واحد مذکور نیروی کافی بکارگیری نشده بود با مشورت و تصویب نهادهای مرتبط مقرر شد واحد مذکور جهت بکارگیری نیروی متخصص کافی منطبق بر آیین نامه های خاص اقدام نماید.

image_printچاپ مطلب

Visits: 6