احداث پارک بانوان در تربت جام

سرهنگ مهدی سعیدیان در گفتگو با خبرنگار
اخترشرق گفت: یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری ورزش همگانی می‌باشد و ایشان بارها
بر لزوم توجه مسئولان و برنامه ریزی درست برای پیشرفت در ورزش همگانی تأکید داشته اند.

وی با بیان اینکه ارتقای سطح ورزش همگانی
و آمادگی جسمانی در راستای حفظ کرامت بانوان در منطقه ضروری است، عنوان کرد: تیپ
۳۸ زرهی مبادرت به فراهم نمودن بستر ورزش همگانی با احداث پارک بانوان به مساحت دوهکتار
در کوی ارتش کرده است و امیدواریم این پارک تا پایان شهریور ماه سال جاری به بهره‌برداری
برسد.

سرهنگ سعیدیان همچنین احداث باند دوچرخه
سواری، پیاده روی، زمین والیبال و امکانات ورزشی مناسب و مکان کاملا مشجر و غیر مشرف
را از مهمترین ویژگی‌های پارک بانوان ذکر کرد.

فرمانده تیپ ۳۸ زرهی تربت جام در پایان
خاطرنشان کرد: این پروژه ورزشی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز خواهد داشت که
تاکنون از ۳۰ درصد پیشرفت برخوردار است.

خبرنگار: مهدیه اعلمی