آغاز واکسیناسیون در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی

به گزارش اختر شرق؛ بر این اساس طبق برنامه‌ریزی و مقررات دانشگاه
علوم پزشکی در مرحله اول کارکنان و مدرسان و پس‌ازآن واکسیناسیون دانشجویان به شکل
گسترده آغاز می‌شود.

برای دریافت واکسن، نیاز به ثبت‌نام در هیچ سامانه‌ای نیست چراکه
اطلاعات کارکنان از طریق سامانه سطح‌بندی دانشگاه، مدرسان از سامانه هم‌آوا استخراج‌شده
است و به دانشگاه علوم پزشکی اعلام‌شده است و دانشجویان نیز نیازی به ثبت‌نام در
سامانه خاصی ندارند و تنها باید اطلاعات آن‌ها در سامانه هم‌آوا کامل باشد.

این واکسیناسیون برای مدرسان متولد سال 1355 به بعد است و
متولدین قبل از سال 1355 باید از طریق سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت اقدام کنند
چراکه در نوبت واکسیناسیون قرار دارند.

همچنین با توجه به محدودیت‌های موجود، واکسیناسیون همه
مشمولین در سطح استان خراسان رضوی صرفاً در مشهد و در آدرس اعلام‌شده به کارکنان و
مدرسان انجام می‌پذیرد لذا مدرسان و کارکنان از حضور در سایر مراکز واکسیناسیون
خودداری کنند.

تزریق واکسن اختیاری است، اما امکان جلوگیری از حضور افرادی
که واکسینه نشده‌اند، خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ دو هفته پس از تزریق دز دوم واکسن، دانشگاه‌ها می‌توانند با رعایت کلیه شیوه‌نامه‌های بهداشتی و البته تابع قوانین و مقررات اعلامی وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا در خصوص برگزاری کلاس‌های حضوری اقدام کنند.