بایگانی‌های پهنای باند اینترنت | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت در روستای بندازبک شهرستان رشتخوار ۰۹ تیر ۱۳۹۹

افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت در روستای بندازبک شهرستان رشتخوار

رئیس اداره مخابرات شهرستان رشتخوار با اشاره به اینکه این پروژه ها با توجه به تامین نیازی های مشتریان انجام شد بیان کرد: ظرفیت پهنای باند در روستای بندازبک از ۶m به ۱۰m ارتقاء یافت.