بایگانی‌های پل رو گذر | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
شهردار چناران از آغاز عملیات تخریب پل رو گذر شهر خبر داد ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

شهردار چناران از آغاز عملیات تخریب پل رو گذر شهر خبر داد

بزرگترین پروژه شهری چناران با حذف و تخریب پل رو گذر وارد فاز جدید گردید.