بایگانی‌های فرماندار_بردسکن | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بدون پیوست علمی قطعاً اعتباری به دستگاه‌ها اختصاص نخواهد یافت ۱۶ تیر ۱۳۹۸

بدون پیوست علمی قطعاً اعتباری به دستگاه‌ها اختصاص نخواهد یافت

به گزارش اختر شرق؛ سعید نوری فرماندار بردسکن گفت: به ادارات و واحدهایی که برنامه‌های آنان بدون پیوست علمی باشد ردیف بودجه در نظر گرفته نمی‌شود.