بایگانی‌های حسین_خیرخواه | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
کلیه معابر شهری چناران لکه گیری و مرمت آسفالت میشوند ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

کلیه معابر شهری چناران لکه گیری و مرمت آسفالت میشوند

معاونت عمرانی شهرداری چناران با اشاره به مدت زمان اجرای پروژه مزبور، عنوان کرد: طبق برنامه زمانبندی که در اختیار واحد عمران شهرداری قرار گرفته، می بایست تمام خیابانها و کوچه های فرعی و اصلی شهر ظرف مدت یکماه یعنی تا انتهای شهریورماه جاری لکه گیری و مرمت شوند.