بایگانی‌های توانمندسازی معلولین | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
هدفمان تربیت قهرمان و سلبریتی نیست؛ به دنبال توانمندسازی معلولین هستیم ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

هدفمان تربیت قهرمان و سلبریتی نیست؛ به دنبال توانمندسازی معلولین هستیم

معاون امور توان‌بخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: بهزیستی خراسان رضوی نه متولی ورزش است که قهرمان و ورزشکار تحویل جامعه بدهد و نه متولی هنر و فرهنگ که سلبریتی تحویل جامعه بدهد بلکه با استفاده از کارکرد و قابلیت‌های این دو حوزه به دنبال توانمندسازی افراد دارای معلولیت هستیم و تاکنون نیز موفق بوده‌ایم.

هنر معلولان تریبون مطالبات و ویترین خواسته‌هایشان است ۲۹ دی ۱۳۹۸

هنر معلولان تریبون مطالبات و ویترین خواسته‌هایشان است

معاون توان‌بخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: معاون توان‌بخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: از طریق هنر معلول تریبونی پیدا می‌کند که در قالب این تریبون می‌تواند حرف‌هایش را بزند و هنر افراد دارای معلولیت تریبون ارائه مطالبات و اعتراض به کمبودها و ویترین خواسته‌هایشان است.