بایگانی‌های تغییر کاربری اراضی | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
مشهد بیشترین شمار تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی را به خود اختصاص داده است ۰۹ مرداد ۱۳۹۹

مشهد بیشترین شمار تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی را به خود اختصاص داده است

شهرستان‌ مشهد در استان خراسان رضوی بیشترین شمار تغییرکاربری و شناسایی و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را به خود اختصاص داده است.