بایگانی‌های تشخیص بیماری | پایگاه خبری تحلیلی اخترشرق
بومی‌سازی تکنیک تشخیص بیماری شبه سل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۵ دی ۱۳۹۸

بومی‌سازی تکنیک تشخیص بیماری شبه سل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدیر گروه میکروب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بومی‌سازی تکنیک تشخیص بیماری شبه سل در این دانشگاه خبر داد.